Laatste nieuws

11
sep

Word één van de tien koplopers in Hilversum als het gaat om duurzaam ondernemen

BVHilversum ondersteunt duurzaamheid en toekomstbestendig ondernemen in Hilversum, op weg naar een sterke, gezonde en duurzame stad. Voor onze leden met minimaal 10 fte is er nu een mooie kans op 1 van de 10 bedrijven te zijn die effectief energie gaan besparen met hulp van de gemeente. De sluitingsdatum voor deelname is 9 oktober, waarna op Dag van de duurzaamheid (10-10) het startschot voor het project wordt gegeven door wethouder Nicolien van Vroonhoven. We kunnen al verklappen dat Stichting Vliegveld Hilversum een van de koplopers is.

Toekomstbestendig ondernemen … het Koploperproject voor het MKB
Wilt u in korte tijd een goed inzicht in besparingsmogelijkheden op uw energieverbruik en samen met andere koplopers nog slimmer ondernemen? Dan is het Koploper project misschien iets voor u.
Gemeente Hilversum wil samen met ondernemers zoveel mogelijk energie besparen. Daarom wil de gemeente 10 MKB’ers in Hilversum helpen om koploper te worden. Good2Connect uit Hilversum kan u daarbij begeleiden.

Wat levert het op?
Op grotere schaal draagt het project, samen met alle deelnemers bij aan een sterke, gezonde en duurzame stad. Ook voor de individuele deelnemer levert het Koploperproject veel voordeel op, zoals:

 • Inzicht in de transitie naar een circulaire, fossielvrije en inclusieve economie en hoe hierop in te spelen.
 • Inzicht in de eigen energiesituatie, CO2-footprint en de mogelijkheden om CO2 te reduceren.
 • Leren hoe de eigen milieuprestaties, inclusief CO2-footprint te meten en te monitoren.
 • Ontwikkelen van een praktisch CO2-reductieplan, waarmee ook kosten gereduceerd kunnen worden.
 • Inzicht in de wijze, waarop over de eigen milieuprestaties te communiceren en zich daarmee positief te onderscheiden in de markt.
 • Direct inzicht in de verplichte maatregelen uit het Activiteitenbesluit[1].
 • Optie om met een paar extra stappen klaar te zijn voor certificering voor de CO2-Prestatieladder niveau 3.
 • Optie om naast het CO2-traject een aanvullende nulmeting te krijgen op het gebied van toekomstbestendig ondernemen.
 • Delen van ervaringen en resultaten met de andere deelnemers: leren en stimuleren van elkaar.
 • Tekenen van een green deal met de gemeente Hilversum om de geformuleerde ambities ook daadwerkelijk te gaan realiseren en daarmee profiteren van de daaromtrent opgezette publiciteit.

Hoe gaat het in z’n werk?
Het koploperproject is een praktisch adviestraject waarin bedrijven met elkaar samenwerken aan het concreet maken van toekomstbestendig ondernemen. De kern van het Koploperproject is dat de deelnemers eerst een grondige nulmeting krijgen, om op basis daarvan zowel individueel als gezamenlijk praktisch aan de slag te gaan met verduurzaming.

Climate Makeover
In Hilversum ligt de focus in de eerste plaats op CO2-reductie waarbij elke deelnemer een Climate Makeover wordt aangeboden. Dat is een praktisch adviestraject ontwikkeld door Klimaatplein om bedrijven zo snel mogelijk klimaatneutraal te maken (DZyzzion is een van de partners van Klimaatplein). In dit traject wordt de CO2-voetafdruk van het bedrijf bepaald, op basis van het energieverbruik voor gebouwen, processen en mobiliteit. Daarvoor maken we gebruik van de Milieubarometer en landelijk vastgestelde emissiefactoren. Vervolgens wordt een praktisch reductieplan opgesteld, met maatregelen voor energiebesparing en duurzaam opwekken en inkopen van energie. Bij de inventarisatie van mogelijke maatregelen, worden ook de erkende maatregelen uit het Activiteitenbesluit meegenomen. Met dit traject voldoet het bedrijf in principe direct aan de wettelijke verplichting uit dit besluit (na uitvoering van de maatregelen).

Green Deal
Bij aanvang van het project sluiten de deelnemers een Green Deal met de gemeente. De ondernemers profiteren hierdoor van een deelnamekorting aan het Koploperproject en bepalen op basis van de uitkomsten van het project concrete ambities voor CO2-reductie voor de komende jaren. De gemeente op haar beurt zorgt voor exposure van de deelnemers en financiering van het project.

Aanvullende opties

 1. Toekomstbestendig ondernemen
  Toekomstbestendig ondernemen is meer dan energie besparen of CO2-neutraal ondernemen. We bieden deelnemers daarom de mogelijkheid om een integraal Duurzaamheidsprofiel op te laten stellen op basis van ISO26000 met behulp van de DuOn-Scan van DZyzzion. De inhoud en de voordelen hiervan voor de deelnemers worden tijdens de startbijeenkomst uitgelegd, zodat ze al dan niet kunnen kiezen voor deze extra optie. Het Duurzaamheidsprofiel wordt uitgewerkt in een praktisch actieplan met meetbare resultaten: de DuOn-Agenda. Aan het einde van het traject krijgen de deelnemers die voor deze optie kiezen een communicatieopdracht om beter te leren communiceren over duurzaam ondernemen. Aan deze optie zijn meerkosten verbonden.
 1. CO2-Prestatieladder
  Het Climate Makeover rapport is zo opgesteld dat het bedrijf – indien gewenst – met een paar aanvullingen het CO2-Prestatieladdercertificaat op niveau 3 kan behalen. Tegen een kleine meerprijs, stellen we een CO2-rapportage op, waarmee het bedrijf de audit voor de CO2-Prestatieladder kan starten. Dit is vooral interessant voor bedrijven in de infra- en bouwsector, waar dit instrument steeds vaker wordt gebruikt bij aanbestedingen. Maar ook voor andere bedrijven is het een manier om duidelijk te maken dat CO2-reductie serieus genomen wordt. Aan deze optie zijn eveneens meerkosten verbonden.

Investering

Door een financiële bijdrage van de gemeente Hilversum is uw investering naast tijd (inschatting 20 uur) € 300 excl. BTW voor de Climate Makeover. Indien u ook kiest voor Toekomstbestendig ondernemen of het CO2-Prestatieladdercertificaat wilt behalen, dan is uw extra investering als volgt:

 • Toekomstbestendig ondernemen: € 1600 excl. BTW
 • CO2 prestatie ladder: € 1000 excl. BTW (exclusief certificeringskosten)

Ook koploper worden?
Wilt u weten wat het Koploperproject voor uw onderneming kan betekenen, neem dan contact op met Monique Morée van Good2Connect, monique@good2connect.nl 06-25447954.