Laatste nieuws

14
mrt

Winkeltijdenverordening ter inzage

De gemeente heeft recent een nieuwe winkeltijdenverordening ter inzage gelegd. Insteek is om het aantal koopzondagen vrij te geven. U kunt in de periode dat de winkeltijdenverordening Hilversum 2018 ter inzage ligt uw zienswijze kenbaar maken. Dat kan tot en met 26 februari 2018.

De verordening is te vinden op www.hilversum.nl en is in te zien in de digitale burgerleeskamer.

Uw zienswijze kenbaar maken kan per post via de gemeente Hilversum, t.a.v. R. Sabbé, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum of per e-mail via r.sabbe@hilversum.nl onder vermelding van ‘inspraak Winkeltijdenverordening’.

Alle inspraakreacties worden gebundeld en beantwoord. De gebundelde inspraakreacties met de beantwoording en de eventuele wijzigingsvoorstellen worden ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. De planning is erop gericht om Winkeltijdenverordening 2018 in de raad van juni 2018 vast te stellen.