Laatste nieuws

18
jul

Update Omgevingsvisie

De gemeente heeft het participatietraject voor de Omgevingsvisie 2040 tijdelijk on hold gezet. Meepraten over het Hilversum van 2040 is uitgesteld tot na de zomer. Voornaamste reden is dat we het niveau van de participatie van een onvoldoende niveau vinden.Het gaat ons niet zozeer over de kwaliteit van de input van de Hilversumse ondernemers, maar over de kwaliteit van het proces en de tijdslijnen van het participatietraject.
Voor ons als BVHilversum is het erg belangrijk dat elke ondernemer bereikt wordt in dit participatietraject.
Op dit moment worden gesprekken gevoerd hoe nu verder en hoe de gemeente samen met samenwerkende partijen de ondernemers in voldoende mate gaan bereiken. Want zonder ondernemers geen stad. Dus jouw stem telt en nu is het moment om invloed uit te oefenen op het ondernemende Hilversum van 2040!

Doel participatie
Met het participatieproces moet bereikt worden dat de betrokken partijen, waaronder ondernemers zich uitgenodigd, gehoord en betrokken voelen bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie.

Dit volgt o.a. uit het feit dat ondernemers voldoende gelegenheid krijgen om ideeën in het proces naar voren te brengen en dat ze begrijpen wat er met hun ideeën wordt gedaan.
Het omgevingsvisietraject bestaat simpel gezegd uit de fasen dromen, denken, durven en doen.

Wij vinden het belangrijk dat zoveel als mogelijk ondernemers hun droombeelden delen zodat de gemeente deze kan verzamelen, verwerken en terugkoppelen.
Het kan gaan om hele belangrijke keuzes om bepaalde bedrijventerreinen te oormerken voor het faciliteren van ontwikkelingen zoals circulariteit en energietransitie.
Het kan gaan over winkels buiten het kernwinkelgebied. Het kan gaan over transformatie van werken naar wonen.

Het kan gaan over de bereikbaarheid van ondernemingen en hoe we Hilversum als vestigingsplaats voor ondernemingen interessant(er) maken.
Los van de uitkomst, er zijn in Hilversum nog veel thema’s die zowel als kans, uitdaging en/of bedreiging aangemerkt kunnen worden.
Ondernemers denken altijd in kansen, dus er liggen nog voldoende kansen voor ondernemers om op belangrijke thema’s in te spelen.

In de omgevingsvisie wordt vastgelegd wat we waar belangrijk vinden. Als je als ondernemer aangeeft wat je toevoegt aan de vastgestelde ambitie kan dat voordelen opleveren.

De omgevingsvisie moet ondernemen voorspelbaarder maken.

Laat van je horen!
Woonwijken, bedrijventerreinen en infrastructuur. Hoe moet de fysieke leefomgeving van Hilversum zich ontwikkelen? Daarop geeft de omgevingsvisie o.a. antwoord op.
Deze opvolger van de structuurvisie legt de doelen en ambities voor de lange termijn vast. Ondernemen wordt daardoor voorspelbaarder.
Erg belangrijk dus, zeker voor de ondernemers die Hilversum huisvest.
Daarom maken wij ons als BVHilversum in samenwerking met de andere ondernemersverenigingen ons hard dat de gemeente het bedrijfsleven in voldoende mate betrekt bij het opstellen van deze visie.
Niet eenvoudig, want in de Omgevingsvisie staan allerlei grote en belangrijke thema’s zoals bereikbaarheid, wonen, werken, duurzaamheid, biodiversiteit en klimaat.

Doe jij ook mee? Meld je nu aan door een mail te sturen naar info@bvhilversum.nl o.v.v. deelname Omgevingsvisie.

Show Buttons
Hide Buttons