Laatste nieuws

19
feb

Planvorming Crailo

De Federatie Bedrijvenverenigingen Gooi en Vechtstreek is een samenwerkingsverband van de grote bedijvenverenigingen in de regio. De Federatie heeft kennisgenomen van de plannen voor Crailo waaronder het stedenbouwkundig- en landschapsplan Buurtschap Crailo van december 2019. Lees hier de reactie van de federatie op de plannen:
Brief Federatie G-en-V inzake Crailo