Commissie BVHilversum: Toekomstbestendig Ondernemen

Introductie
De wereld verandert razendsnel. Organisaties moeten veranderen om te overleven. Het aantal ontwikkelingen rondom organisaties neemt toe, denk bijvoorbeeld aan toenemende eisen van afnemers, kritische klanten, grondstoffen schaarste en technologische ontwikkelingen.

Anderzijds bieden de nieuwe economische realiteit en de opmars van de technologie op het gebied van de 3 P’s (People, Planet, Profit) kansen voor economische groei en werkgelegenheid. Trends die op dit moment plaatsvinden zijn: circulaire en inclusieve economie, energiebesparing, groene infrastructuur, koolstofrecycling en de deeleconomie. Het zijn echter ook trends die vragen om aanpassingen aan bedrijfsprocessen, veranderende competenties van medewerkers. Het vraagt om verantwoord en innovatief ondernemen oftewel Toekomst Bestendig Ondernemen, dit is de sleutel tot succes in de toekomst.

Willem Lageweg, directeur MVO Nederland; ‘Inmiddels is wel duidelijk hoe een duurzame samenleving eruit moet zien. We willen een circulaire en inclusieve economie. Dat wil zeggen: een klimaat neutrale samenleving, zonder afval, waarin elk talent telt, en de hele keten ertoe doet. Om dat te bereiken is er werk aan de winkel.’

Commissie Toekomstig Bestendig Ondernemen
De commissie heeft als doel de leden van BVHilversum toekomstbestendig te maken door hen te ondersteunen bij thema’s als energie-efficiëntie, klimaatneutraal en circulair ondernemen, arbeidsparticipatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De Commissie TBO geeft hiermee invulling aan de belangrijke doelstelling van BVHilversum in het kader van stimuleren kennisoverdracht, inspireren en verbinden van mensen en initiatieven. Kortom de belangenbehartiging van onze leden. Daarbij sluit de Commissie aan bij het programma Duurzaam Hilversum 2016-2020 van de Gemeente Hilversum waarin BVHilversum concreet wordt genoemd als klankbord en netwerk.

Voordelen van Toekomstbestendig ondernemen

 • Financiële voordelen door o.a. toepassing van energiezuinige technieken, een groeiende vraag naar duurzame producten/diensten en minder ziekteverzuim
 • Bevordert goed werkgeverschap door o.a. zinvolle besteding van kennis en inzet of door het bieden van een comfortabele werkomgeving
 • Duurzaam imago en daardoor een aantrekkelijke werkgever
 • Betere concurrentiepositie in een groeiende (energie)markt
 • Het biedt continuïteit van uw bedrijf door betere toegang tot arbeidsmarkt, plaatselijke netwerken, maatschappelijke organisaties, lokale media en lokale overheid
 • De commissie sluit aan bij het Programma Duurzaam Hilversum 2016-2020 van gemeente Hilversum
 • De commissie sluit aan bij het Energieakkoord voor duurzame groei van de SER die als doelstellingen heeft:
 • Gemiddeld 1,5% energiebesparing per jaar
 • 100 Petajoule energiebesparing per 2020 (± 27.800 GWh)
 • 14% hernieuwbare energieopwekking in 2020 en 16% in 2023
 • Ten minste 15.000 voltijdsbanen
 • Lokale bedrijven voorzien in lokale behoeften (business to business)
 • Lokale bedrijven ontzorgen op het gebied van duurzaam ondernemen

Wat doen we?

 • Het stimuleren van de lokale economie en de onderlinge samenwerking tussen lokale ondernemers;
 • Het enthousiasmeren van de ondernemers: duurzaamheid en MVO hebben nog steeds een ‘wollig’ imago;
 • Het organiseren van events en bijeenkomsten. Bij voorkeur aansluiten bij andere events, zoals de Gooische bedrijvendag om zodoende een overload aan bijeenkomsten te voorkomen;
 • Informatie-uitwisseling over sociaal en duurzaam zakendoen waarbij interactieve elementen een belangrijk onderdeel zijn;
 • Invulling van activiteiten geschiedt op basis van de behoefte van de leden;
 • Er is sprake van een grote diversiteit aan leden. Een event moet voor alle type ondernemers interessant zijn;
 • Activiteiten die de commissie organiseert zijn bedoeld voor de leden van BVHilversum;
 • Activiteiten moeten innovatief en laagdrempelig zijn;
 • De commissie moet inzicht geven in wat het de ondernemer oplevert: informatiedesk (ondernemers kunnen het mailadres van de commissie gebruiken voor vragen over duurzaamheid), service verlenen aan de leden, in de nieuwsbrief van BVHilversum ook duurzaamheid aandacht geven;
 • De commissie is onafhankelijk en kiest geen partij;
 • De commissie is informatief, heeft een verbindende rol en is belangenbehartiger voor de leden van BVHilversum.

Resultaat
De commissie draagt tezamen met de leden van BVHilversum bij aan een sterk, gezond en duurzaam Hilversum.

Commissieleden

 • Monique Morée, Good2Connect (monique@good2connect.nl)
 • Xander Mooibroek, Exalius (info@exalius.nl)
 • Rigo Stegeman, Good2Connect (info@good2connect.nl)
 • Marjolein van Dongen, adviseur Duurzaamheid gemeente Hilversum (m.vandongen@hilversum.nl)
 • Ellen Blok, Tomingroep (eb@tomingroep.nl)
 • Frank van den Horst, The Brand Developers (frank@thebranddevelopers)

 

Show Buttons
Hide Buttons