Laatste nieuws

28
mei

Ontwikkeling Stationsgebied

Voor de ontwikkeling van het Stationsgebied diende de gemeente Hilversum onlangs bij het Bestedingsplan Openbaar Vervoer (OV) fonds van de provincie Noord-Holland een reserveringsverzoek in van € 5 miljoen. De toekenning van deze subsidiereservering versterkt de financiële haalbaarheid van het Stationsgebied en brengt Hilversum weer een stap dichter bij de realisatie ervan. Het OV-fonds, waarin € 20 miljoen is opgenomen, wil bijdragen aan het duurzaam verbinden van woon- en werkgebieden in Noord-Holland.

De subsidie is gunstig omdat het doel van deze impuls is het duurzaam verbinden van woon- en werkgebieden in Noord-Holland.
Laat mobiliteit, bereikbaarheid en een Hilversum waar wonen en werken hand in hand gaan nou net onze belangrijke speerpunten zijn voor de belangenbehartiging van Ondernemersvereniging BV Hilversum.

Dus het is cruciaal om bij de invulling van het Stationsgebied ook goed naar de lokaal en regionaal gevestigde ondernemers te luisteren.

De economische kracht van Hilversum e.o. is mede te danken aan de vestiging en uitbreiding van enkele toonaangevende werkgevers.
Deze bedrijven investeren ook in Hilversum waardoor er sprake is van een hoog voorzieningenniveau en een regionale functie.
Door enerzijds ruimte te bieden voor bedrijven met allure en anderzijds ook ruimte te bieden voor snelgroeiende en startende MKB-bedrijven wordt ondernemerschap gestimuleerd en worden bedrijven aan de gemeente gebonden.
Een gemeente die met de ondernemer meedenkt is een belangrijke succesfactor hierin.
‘Ja mits…’, in plaats van ‘Nee, tenzij…’ vormt wat ons betreft hierbij het uitgangspunt in de gemeentelijke dienstverlening.
Dat houdt echter niet in dat zomaar alles kan. De balans bedrijvigheid, leefbaarheid en groene leefomgeving moet bewaakt worden.

De bedrijvigheid in de stad betekent meer bezoekers (denk ook aan werknemers die in de pauze hun lunch kopen bij de plaatselijke middenstand), meer behoefte aan vergaderingen in hotels of conferentiezaken,…..
Kortom, willen wij als Hilversum aantrekkelijk zijn of blijven als vestigingslocatie, voor zowel bewoners als bedrijven, dan is nu actie gewenst.

Show Buttons
Hide Buttons