Laatste nieuws

29
mei

Ondernemersvereniging Hilversum Zuid West

Na een relatief korte voorbereidingsperiode (maar al wel een lang gekoesterde wens) hebben de leden van OV Havenkwartier en Kerkelanden Collectief tijdens de algemene ledenvergadering op 18 februari beide besturen toestemming verleend om samen als één grote en sterke belangenvereniging verder te gaan onder de nieuwe naam Ondernemersvereniging Hilversum Zuid  West. 

Op 18 mei j.l. is de nieuwe ondernemersvereniging Hilversum zuid west, onder toeziend oog van notaris Sandra Viveen van notariskantoor Notea  te Hilversum, officieel opgericht.

Het nieuwe bestuur onder leiding van voorzitter René Hoven was voltallig aanwezig bij de officiële ondertekening.

Het bestuur bestaat verder uit Johan van den Bremer (penningmeester), Minke van Thiel (secretariaat), Tineke van der Woude, Ron Manten, Robert de Keizer en Gerrit Mol.

Belangrijkste doelstelling van de OV Hilversum Zuid West is een professionele, slagvaardig en actieve belangenbehartigende organisatie voor alle ondernemers in het gebied Hilversum zuid west en haar belangen uitdragen richting de diverse instanties.

Onder het motto samen staan we sterk en ken je buurman zullen er diverse collectieve voordelen worden behaald. Komende tijd zal er hard gewerkt worden om de professionele organisatie na de zomer up en running te hebben.