Laatste nieuws

24
jun

Meer ruimte nodig voor bedrijven

Bron: De Gooi en Eemlander

Hilversum heeft meer ruimte nodig voor bedrijven. Gemeente en ondernemers gaan samen aan de slag om de mediastad economisch krachtiger te maken
Wethouder Gerard Kuipers zet samen met de ondernemers in Hilversum de schouders onder een krachtig economisch klimaat in de stad.

Maandag 30 mei 2022 om 18:00

HILVERSUM
Meer ruimte in de stad voor bedrijven, talent binnenhalen en ruim baan voor innovaties. Daar zetten de gemeente Hilversum en de ondernemers in de mediastad de komende jaren vol op in. Zo moet Hilversum volgens wethouder Gerard Kuipers (economie en media) aantrekkelijker worden om te wonen, werken, studeren en leven. Hoe hij en de ondernemers dat gezamenlijk voor elkaar willen krijgen staat in de Agenda Economie & Media 2022-2023.

In de muziektent op de Kerkbrink in Hilversum was zaterdag tv-presentator Kefah Allush van het EO-programma De Kist te gast. Hij werd geïnterviewd over zijn werk en leven. Hilversummers konden komen luisteren én vragen stellen. Het zijn dit soort activiteiten waar de Hilversumse wethouder Gerard Kuipers blij en enthousiast van wordt. Ze passen in het streven van de gemeente en de Hilversumse ondernemers om Hilversum de komende jaren als mediastad beter zichtbaar en beleefbaar te maken. Mediaplein Kerkbrink speelt daarin een cruciale rol. Die plek moet zich ontwikkelen tot een podium voor industrie en educatie. Dat staat in de onlangs door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde Agenda Economie & Media 2022-2023.

Wethouder Gerard Kuipers wil vol inzetten op meer ruimte voor (internationale) bedrijven in Hilversum.© archieffoto STUDIO KASTERMANS

Oplossingen
In zijn werkkamer in het Hilversumse raadhuis geeft Kuipers een toelichting op de visie voor de komende jaren. Aan zijn zijde zit Quido Schaafsma bestuurslid van Ondernemersvereniging BVHilversum. Dat ze samen uitleggen wat de plannen zijn is niet toevallig. De agenda is opgesteld door verschillende partijen die met de gemeente verenigd zijn in het Platform Economie Hilversum. Ook het Stadsfonds en Hilversum Marketing zijn daarin vertegenwoordigd. ,,We trekken echt samen op om Hilversum economisch krachtiger te maken”, legt de wethouder uit. ,,We hebben met elkaar nagedacht wat er beter kan en moet. Er komt van alles op ondernemers af de komende jaren. Of het nou gaat om duurzaamheid of mobiliteit. Dan moet je als overheid niet dingen gaan opleggen, maar samen zoeken naar oplossingen.”

Vrijheid blijheid
Volgens ondernemer Quido Schaafsma stonden plannen van de gemeente vroeger vaak in een boekwerk dat bij ondernemers onderin een la verdween. ,,Toen hadden we de indruk dat dingen er weleens doorheen gedrukt werden. Daar baalden ondernemers van. Nu voeren we echt de dialoog met de gemeente en zijn we ook samen verantwoordelijk voor de uitvoering van de plannen. Het is geen vrijheid blijheid meer. Er zijn afspraken wie wat doet en met strakke deadlines. Daar kunnen we elkaar ook op aanspreken.” Kuipers: ,,Samen maken we de beste plannen voor de stad.”

De komende jaren ligt de focus op het aantrekkelijker maken van het vestigingsklimaat, het stimuleren van talent en innovatie, het positioneren van Hilversum en meer (internationale) bedrijven binnenhalen. Prioriteit heeft het creëren van ruimte voor bedrijven. Voor zowel bestaande bedrijven als voor startups en scale-ups. Nu is het gebrek daaraan een van de remmende factoren voor een gezonde economische dynamiek in Hilversum.

Mediapark
,,We zijn al een poos met het vestigingsklimaat aan de gang”, zegt de wethouder. ,,Een hoop partijen in de media zijn weer deze kant opgekomen. Het Mediapark zit zo goed als vol. We moeten scherp krijgen wat voor type panden die bedrijven nodig hebben om ze hier te houden en groei mogelijk te maken. Ruimte voor wonen is belangrijk maar zorg dat je ook ruimte voor bedrijvigheid bewaart. Ruimte is hier schaars. We kunnen niet zomaar zoveel hectare grond een andere functie geven. Je wil bijvoorbeeld ook groen behouden. Veel belangen botsen hier snel met elkaar.”

Quido Schaafsma: ,,Ook ondernemers wonen hier en willen in hun vrije tijd lekker op de fiets naar de hei kunnen.” Kuipers: ,,Het is worstelen met de ruimte en het is belangrijk dat we die worsteling in gezamenlijkheid maken.”

Talent
Een ander speerpunt in de Agenda Economie & Media is het stimuleren van talent en innovatie. Talent blijft de komende jaren op de arbeidsmarkt een schaars goed. Onder meer talentontwikkeling van de beroepsbevolking staat op de agenda. Net als het aantrekken van nieuwe opleidingen. Kuipers: ,,Dat kunnen ook dependances zijn van scholen in Utrecht en Amsterdam. Er lopen nu al heel veel studenten rond op het Mediapark. Dat is een echte leerwerkplek voor ze. De faciliteiten kunnen beter. Het moet van een industriële omgeving veranderen in een bruisend gebied, een campus. In het buitenland zie je in plaatsen als Bergen in Noorwegen en in Manchester dat dat kan. Daar kunnen mensen ook tijdelijk op die campussen wonen als ze een opleiding volgen. Er zijn restaurants en je kunt er sporten. In de media- en ict-sector bepaalt de aanwezigheid van talent in je bedrijf de eerste tien jaar van je toekomst. Voor groeiende bedrijven is de aansluiting op hogescholen van levensbelang.”

Imago
Het imago van Hilversum als stad van de creatieve makers moet nog beter uitgedragen worden, zo staat in de agenda. Kuipers: ,,Hilversum Marketing bestaat nu een aantal jaren maar dat beeld is niet in twee jaar geregeld. Dat moet indalen en dat kost tijd. Dat we de mediastad zijn hoef je niemand meer uit te leggen, dat beeld hebben we in de afgelopen honderd jaar opgebouwd. Maar ook op andere gebieden zijn we een ongelooflijk interessante stad. Bijvoorbeeld om ICT-bedrijf te vestigen. Dat verhaal moeten we vertellen. Maar welke keuzes er straks gemaakt gaan worden uit deze agenda bepaalt uiteindelijk de gemeenteraad,” benadrukt de Hilversumse wethouder.

.© Afbeelding bij artikel: Archieffoto Studio Kastermans/Danielle van Coevorden

Show Buttons
Hide Buttons