Categorie: Organisatieadviesbureaus
Interim Personeelsadvies, ontzorgt en lost personele problemen op

Mijn profiel:
Deskundig als HR adviseur in de volle breedte, operationeel en tactisch sterk. Ervaren in het adviseren van het management. Cijfermatig goed. Het monitoren van wettelijke-, fiscale- en cao- regelingen. Als loopbaan- en mobiliteitsadviseur ben ik resultaatgericht in in-, door- en uitstroomvraagstukken. Sturend waar noodzakelijk en coachend waar mogelijk en nodig.
Zorgdragen voor een goed team zodat de doelstellingen van de organisatie gerealiseerd kunnen worden, dát is mijn ambitie. Personele problemen bespreekbaar maken en oplossen.
Ik fungeer als spiegel zodat bewustwording ontstaat bij werkgever en werknemer.

Wanneer IP Advies?

*Als Interim Recruiter
Opstellen functieprofiel
Arbeidsmarktcommunicatie/campagne, employer branding
Sollicitatiegesprekken volgens STAR-methode, hanteert de NVP sollicitatiecode
Coaching in interviewtechnieken

*Bij Verzuim
Ongewenst verzuim
Kort frequent verzuim
Verzuimgesprekken voeren
Verzuimbeleid maken

*Als Interim HR adviseur
Opstellen arbeidscontracten
Competentiemanagement
360 graden feedback

*Bij Reorganisaties
Begeleiding ontslagzaken
Sociaal plan
Opstellen communicatieplan

*Als Vertrouwenspersoon
Ongewenst gedrag
Knelpunten personeel
Katalysator waardoor relatie werkgever en werknemer in stand blijft

*Bij Professionalisering
Van ad hoc naar uniformiteit arbeidsvoorwaarden
Schrijven personeelshandboek

*Als Adviseur Arbeidsvoorwaarden
Compensation & Benefits
Signalering, afstemming, uitvoering, bewaking en toepassing van cao / wet- en regelgeving

*Bij Tijdelijke Versterking van het HR team
*Bij ziekte of zwangerschap van uw vaste HR adviseur

Adres

Meikevermeent 22
1218 HE
HILVERSUM