Laatste nieuws

12
jan

Besloten online meeting toekomst regionale economie

Besloten online meeting over de toekomst van de regionale economie, de impact van corona op verschillende sectoren en de beschikbare overheidssteun. BVHilversum zit ‘aan tafel’ en vertegenwoordigd richting de regio Gooi & Vechtstreek, gemeente Hilversum en andere stakeholders de belangen van onze ondernemende leden. Alle input van ondernemers zijn zeer welkom en waardevol. Deze zullen wij geanonimiseerd meenemen in de vergadering om de behoeften en ervaringen te bespreken. Reacties zijn welkom: info@bvhilversum.nl Zie bijlage voor het programma aankondiging ondernemersavond
10
jan

Mobiliteitsvisie 2040

Als BVHilversum zijn wij één van de stakeholders bij de ontwikkeling van de mobiliteitsvisie 2040. Op deze manier proberen wij invloed uit te oefenen op wat voor ondernemend Hilversum belangrijk is. Er is een rapportage beschikbaar genaamd Onderzoek naar de mobiliteitsvisie 2040 onder stakeholders en inwoners van de gemeente Hilversum. 13% van de deelnemers aan het onderzoek zijn ondernemer. Op dit moment wordt er gewerkt aan de eindschets die aan de raad gepresenteerd gaat worden. Het is belangrijk om als ondernemer het proces te volgen en via BVHilversum invloed uit te oefenen. Ondernemers maken Hilversum, dus willen we ook in...
Lees meer
10
jan

Gooi en Vechtstreek Werkt Door

Ook in Gooi en Vechtstreek brengt deze tijd veel onzekerheid voor iedereen. Kampt u als ondernemer met problemen om uw personeel te behouden? Of heeft uw bedrijf juist dringend personeel nodig? Wij verbinden werkgevers met elkaar om mensen van werk naar werk te begeleiden. Soms tijdelijk, soms permanent. Heeft u te veel of te weinig personeel? Wij helpen u graag verder! en Vechtstreek Werkt Door: loket voor ondernemers met personeelsproblemen door corona (voor meer informatie zie https://www.wspgv.nl/gvwerktdoor/ )
10
jan

Gelukkig nieuwjaar namens BVHilversum!

Beste ondernemers, beste leden van BVHilversum, We hebben inmiddels 2020 mogen afsluiten en hebben de eerste dagen van 2021 er alweer op zitten. En wat een begin! De eerste prik is gezet en bijna tegelijkertijd …….werd het Capitool bestormd. Verder zitten we nog middenin een lockdown en is het op het moment dat ik dit stuk schrijf nog niet bekend of we nog een strengere lockdown zullen krijgen. Een turbulent begin waarbij het ernaar uitziet dat de onzekerheden van 2020 nog niet over zijn. Er gloort hoop maar het uithoudingsvermogen van veel ondernemers wordt wel erg op de proef gesteld....
Lees meer
28
dec

SPOT 035 – Digitale strategie voor mkb

Gemeente Hilversum heeft op 26 november 2020 groen licht gekregen voor een zogenoemde MKB-deal van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dat houdt in dat de gemeente voor de komende drie jaar ruim 3,5 ton aan financiering krijgt voor een nieuw project: SPOT 035, digitale strategie voor het mkb. Dit project organiseert een digitaal en fysiek platform voor mkb’ers met digitaliseringsvragen en wordt in een nauwe samenwerking ontwikkeld door onder meer BedrijvenVereniging Hilversum, MBO College Hilversum, Media Perspectives, Regio Gooi en Vechtstreek en de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Meer over de MKB-deal is te vinden in het digitale magazine: https://www.magazine-on-the-spot.nl/mkbdeals2020/spot-035.
Show Buttons
Hide Buttons