Laatste nieuws

16
mrt

Politiek debat BVHilversum

Het economisch debat van BV Hilversum, dinsdag 13 maart in Beeld en Geluid onder leiding van Ruud Bochardt, leverde enkele tegenstellingen op. Eén daarvan was de openstelling van winkels op zondag. Alle zondagen in het jaar worden in het Hilversumse centrum koopzondagen, als het aan de meerderheid ligt. Het CDA, ChristenUnie en de SP waren duidelijke tegenstanders en willen juist de zondagsrust waarborgen. Iedereen was het er wel over eens dat winkeliers niet verplicht kunnen worden om op alle zondagen open te zijn. Wethouder Wimar Jaeger (D66) hield een vlammend betoog voor extra investeringen in het Mediapark, dat hij wil...
Lees meer
14
mrt

Netwerkbijeenkomst 13 februari 2018: De AVG, een ramp of een zegen?

De leden van BVHilversum, met enkele introducees, kwamen samen in het altijd gezellige Luno Kitchen aan de Kerkbrink. De avond begon goed met een stevige stoofschotel en met een glaasje persoonlijk geserveerd door de professionele bediening van Luno Kitchen (www.lunokitchen.nl). Ester Tunnissen (Evenementencommissie) deed de aftrap en bedankte Paul Hoogermolen voor de gastvrije ontvangst. Paul vertelde over The Green Egg en welke grill mogelijkheden er zijn in zijn BBQ-restaurant. Vervolgens vroeg Ester aandacht voor de twee vertrekkende leden van de evenementencommissie, namelijk Petra en Nico. Zij worden bedankt voor hun inzet. Caroline Allertz (www.allertzconsultancy.nl) en Inge van Dommelen (www.regieadvies.nl) worden...
Lees meer
14
mrt

13 maart politiek debat BVHilversum

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Wat vinden de partijen eigenlijk van de vraagstukken die voor ondernemers van belang zijn? Op welke partij kunt u het beste stemmen voor de beste toekomst van uw bedrijf, leefomgeving en de gemeente als geheel? Ook uw input hebben we nodig, zie onderaan. BVHilversum organiseert een week voorafgaand aan de verkiezingen, op dinsdag 13 maart, een groots verkiezingsdebat waaraan (waarschijnlijk) alle Hilversumse politieke partijen zullen deelnemen. Ook de lokale media zal verslag doen van het evenement. Tijdens een 1,5 uur durende debat zullen de standpunten van de partijen duidelijk worden gemaakt. In tweetallen debatteren...
Lees meer
14
mrt

Gooise Bedrijvendag 2018

De Gooise Bedrijvendag 2018 wordt gehouden op maandag 26 maart 2018 in Spant! in Bussum. Het is het enige regionale event in het Gooi, de Vechtstreek en Eemland voor ondernemingen. De Gooise Bedrijvendag is een ondernemersdag waar de deelnemende organisaties uit het Gooi, de Vechtstreek en Eemland veel contacten kunnen opdoen die voor hun business belangrijk zijn. Alle gemeenten en ondernemersverenigingen in deze regio en de Rabobank Gooi en Vechtstreek sponsoren al enkele jaren de Gooise Bedrijvendag. Het thema van de Gooise Bedrijvendag 2018 is: welke kansen en mogelijkheden zijn er om de economie te stimuleren in de regio Gooi- en Vechtstreek?...
Lees meer
14
mrt

Winkeltijdenverordening ter inzage

De gemeente heeft recent een nieuwe winkeltijdenverordening ter inzage gelegd. Insteek is om het aantal koopzondagen vrij te geven. U kunt in de periode dat de winkeltijdenverordening Hilversum 2018 ter inzage ligt uw zienswijze kenbaar maken. Dat kan tot en met 26 februari 2018. De verordening is te vinden op www.hilversum.nl en is in te zien in de digitale burgerleeskamer. Uw zienswijze kenbaar maken kan per post via de gemeente Hilversum, t.a.v. R. Sabbé, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum of per e-mail via r.sabbe@hilversum.nl onder vermelding van ‘inspraak Winkeltijdenverordening’. Alle inspraakreacties worden gebundeld en beantwoord. De gebundelde inspraakreacties met de beantwoording en de eventuele wijzigingsvoorstellen...
Lees meer
1 2 3 5