Laatste nieuws

8
aug

Economisch platform Hilversum

Op donderdag 12 juli heeft sinds de nieuwe coalitie het platform economie overleg plaatsgevonden. Binnen dit economisch platform Hilversum zijn de plaatselijke ondernemersorganisaties (o.a. BV Hilversum, Hilversum Zuidwest, Media Park, Arenapark) vertegenwoordigd. Het platform fungeert als overlegpartner van de gemeente Hilversum. Met het economisch platform beschikt Hilversum over een breed gedragen overleg- en adviesorgaan. Doel van deze organisatie is het versterken van de economie in Hilversum.

We hebben met elkaar actuele beelden gedeeld, de samenwerking tussen de belangrijke ondernemersorganisaties en gemeente besproken en zijn er thema’s benoemd die voor de komende periode relevant zijn voor alle ondernemers en het verder versterken van de economie in Hilversum (en omgeving). Een niet uitputtende lijst met thema’s die ingebracht zijn: ruimte voor ondernemerschap, arbeidsmarktontwikkeling en versterken lokale/regionale samenwerking. Voor de volgende bijeenkomst (september 2018) zal een concept economische agenda gemaakt worden, waaraan het platform economie verder gaat bouwen. Een van de doelstellingen is het opstellen en uitvoeren van een actieplan lokale economie met hele concrete acties, maatregelen en voornemens om het ondernemersklimaat verder te verbeteren. Ondernemers zijn de economische ruggengraat van onze gemeente, de startmotor om zaken in beweging te krijgen. BV Hilversum zal zich dan ook inzetten om binnen dit platform ter verbetering van het ondernemersklimaat in Hilversum de belangen van de leden te behartigen.

Wilt u meer weten over het platform economie? Of heeft u interessante inbreng? Neem dan contact op met Quido Schaafsma via info@bvhilversum.nl of het contactformulier.