Laatste nieuws

30
okt

Economisch platform Hilversum

Op donderdagochtend 18 oktober j.l. is het platform voor de derde keer (na de verkiezingen) in 2018 bij elkaar gekomen. We hebben met elkaar gesproken over de rol en toegevoegde waarde van het platform.

De rol van het platform zien wij als stads breed (geen lobby voor individuele gebiedsopgaven), het voedt de gemeente Hilversum met voorstellen en ideeën voor verbetering ter verbetering van het economisch klimaat. Expliciet hebben we aangegeven geen behoefte te hebben aan een nutteloze praatgroep.

Er zijn op dit moment een drietal hoofdthema’s benoemd, te weten 1) bereikbaarheid, parkeren & distributie, 2) onderzoek, trends en ontwikkelingen & ruimte om te ondernemen en 3) arbeidsmarkt & werkgelegenheid.
Deze thema’s dienen als kapstok voor diverse (nader te bepalen en nader te prioriteren) acties van gemeente en ondernemers.
In het platform is afgesproken toe te werken naar concrete oplossingen en projecten voor:

  • Parkeren en bereikbaarheid                          OV Hilversum Zuidwest en gemeente Hilversum
  • Distributie                                                      Centrum, Gijsbrecht van Amstelstraat en gemeente Hilversum
  • Onderzoek en ruimte om te ondernemen     BV Hilversum, Arenapark, Hilversum Marketing en gemeente Hilversum
  • Arbeidsmarkt, werkgelegenheid                   Werkgeversservicepunt en Hilversum Marketing

In het volgend platformoverleg zal de concept economische agenda wordt verder uitgewerkt.
Een van de doelstellingen is het opstellen en uitvoeren van een actieplan lokale economie met hele concrete acties, maatregelen en voornemens om het ondernemersklimaat verder te verbeteren.

Ondernemers zijn de economische ruggengraat van onze gemeente, de startmotor om zaken in beweging te krijgen.  Ondernemersvereniging BV Hilversum zal zich dan ook inzetten om binnen dit platform ter verbetering van het ondernemersklimaat in Hilversum de belangen van de leden te behartigen.

Wilt u meer weten over het platform economie? Of heeft u interessante inbreng? Neem dan contact op met Quido Schaafsma via info@bvhilversum.nl of het contactformulier.