Laatste nieuws

16
mrt

Corona Virus

Geachte leden en mede-ondernemers,

Vandaag hebben we allemaal vernomen dat Nederland deels op slot gaat. Dit om de verdere verspreiding van het Corona virus te voorkomen. Uiteraard gaat de volksgezondheid voor alles en zijn -hoe zwaar ook- de maatregelen zeer begrijpelijk en nodig. Ook BVHilversum raadt derhalve aan om de instructies vanuit de overheid en het RIVM op te volgen. Vanuit ondernemersperspectief maken wij ons uiteraard ook zorgen. Ook al zijn de huidige maatregelen tijdelijk en hopen wij dat deze effect sorteren, zullen er voor vele ondernemers grote en wellicht onoverkomelijke en financieel diepgaande gevolgen aan verbonden zijn.

Op dit moment is er al een mogelijkheid voor een werktijdverkorting en ook zijn er fiscaal al faciliteiten beschikbaar (in de vorm van uitstel en aanpassing voorlopige aanslag) zie hiervoor https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstel-betaling-gevolgen-coronavirus. Verder geldt er dat er een soepelere omgang zal zijn mbt de regels voor bedrijven die moeilijk aan geld kunnen komen. Deze regels houden in dat de Borgstellingsregeling MKB-kredieten (BMKB) wordt verruimd, waarbij de overheid voor een groter deel garant gaat staan. Mogelijkheden die financiers kunnen bieden zijn het tijdelijk stopzetten van aflossing, een tijdelijke kredietverruiming toestaan, de bestaande lening/krediet herfinancieren, bestaande zekerheden zoals pand, debiteuren, bedrijfsmiddelen (vrij van financiering) gebruiken om extra liquiditeit te verkrijgen. Wij raden eenieder aan hier goed rekenschap van te nemen en een beroep te doen op deze faciliteiten voor zover dat nodig en mogelijk is.

Het is echter een feit dat veel gevolgen thans nog niet zijn te overzien. Als BVHilversum willen wij u dan ook oproepen om via onze Llinkedin pagina ervaringen en visies te delen over de gevolgen die de huidige maatregelen met zich kunnen meebrengen en de oplossingen die de ondernemers hierin vinden. We moeten hier samen uitkomen!

Wij zullen zsm ook de gemeente vragen of en -in hoeverre- er mogelijkheden zijn om ondernemers die onevenredig zwaar zijn/worden getroffen te steunen. Wij zullen u informeren zodra daar een reactie op volgt.

Voor nu geldt dat BVHilversum eenieder en goede gezondheid toewenst en aanraadt om alle instructies op te volgen.

Met vriendelijke groet

J.M.W. Feijen
Voorzitter
BVHilversum
06-23031262