Laatste nieuws

6
dec

BVHilversum draagt mede bij aan de concept agenda Economie & Media van gemeente Hilversum.

Ons ondernemende DNA
Ondernemersvereniging BVHilversum en de gemeente Hilversum hebben met elkaar meerdere gesprekken gevoerd over een aantrekkelijke lokale economische agenda.
We hebben goed stil gestaan bij het huidige profiel van de gemeente. Wat maakt ons op dit moment onderscheidend? Wat is onze regionale DNA?
Welke sectoren zijn actief en dragen succesvol bij aan economische toegevoegde waarde en banen, nu en in de toekomst?
Met elkaar hebben we ook de belangrijke trends en ontwikkelingen besproken.
Wat zijn de kansen en bedreigingen voor ondernemend Hilversum? Dit hebben we vertaalt in een aantal belangrijke doelen.
Geen dikke rapporten die de situatie van over 10 jaar schetsen. Nee, gewoon praktisch, concreet en acties die morgen al resultaten opleveren.

Wees trots en zet energie op verbeterpunten
Er gaan al heel veel zaken goed in Hilversum. Laten we deze vooral koesteren en met trots uitdragen.
De onderwerpen die nog extra aandacht behoeven dienen we als ondernemend Hilversum gezamenlijk op te pakken. Er gaat soms veel energie verloren.
Laten we proberen zaken slimmer en effectiever te realiseren door het blijven voeren van de dialoog.
We moeten Hilversum nog meer als geheel gaan zien (en in samenhang met de regio) en vanuit daaruit de doorvertaling maken naar de diverse unieke gebieden.
Hilversum kent een mooie diversiteit zowel binnen Hilversum zelf als binnen de regio.
Laten we de kracht van lokale initiatieven vooral nog meer ondersteunen en faciliteren.
Maar wel nog meer in samenhang . Met de verschillende stakeholders uit Hilversum bij elkaar, nog meer van elkaar leren over samenwerkingsvormen en succesfactoren voor regionale
economische samenwerking.

Onze gezamenlijke toekomst
Samen met de gemeente is bekeken welke ondersteuning er nodig is en welke activiteiten een plek krijgen op de lokale economische agenda.
Belangrijk uitgangspunt van BVHilversum is dat er meer ruimte voor ondernemen moet komen.
Ruimte voor ondernemen in Hilversum geeft meer banen in de stad en hopelijk minder verkeersbewegingen en files.
Meer banen en bedrijven in de stad betekent ook meer draagvlak en steun voor evenementen en maatschappelijke organisaties.
Het zijn de lokale ondernemers die de lokale verenigingen en vrijwilligersorganisaties sponsoren.
Niet alleen fysiek willen we meer ruimte voor ondernemen, maar ook in cultuur, dienstverlening en regelgeving.
We willen graag vooruitlopen op de nieuwe Omgevingswet door eerst te kijken wat en hoe iets mogelijk is in plaats van op voorhand iets onmogelijk maken.
En ook in de overlegcultuur om lokale partijen beter bij elkaar te brengen.