Laatste nieuws

15
okt

BVHilversum bijeenkomst in het teken van duurzaamheid

Ons ondernemersevent stond in het teken van gezondheid en duurzaamheid.
En waar kan dat beter dan in De Stookplaats. Een grote loods met diverse werkruimtes voor creatieve bedrijvigheid.
Een belangrijke pijler van de Stookplaats is het delen van kennis.
Iris, hartelijk dank voor jouw warme gastvrouwschap en FAJÉ Catering dank voor de duurzame maaltijd.
Ons ledenevent stond in het teken van de dag van de duurzaamheid.
Op deze dag wordt in heel Nederland duidelijk gemaakt hoeveel goede duurzame initiatieven er al zijn en dat al die initiatieven samen een krachtige duurzaamheidsbeweging vormen.
Ook in Hilversum zijn er inspirerende ondernemers actief met een sterke drive voor circulariteit, duurzaamheid en gezondheid.
Heel belangrijk voor onze regio, want het biedt ons naast een betere wereld ook regionaal kansen voor werk, innovatie en een nog toekomstbestendiger businessmodel.

De avond starten we met het woord vooraf van de voorzitter. Matthieu deelt een aantal nieuwsberichten.
Er staan 3 innovatieve bedrijven uit Hilversum in de KVK Innovatie top 100. Op plek 46 Absolute Audio Labs B.V., op 59 Clean Clothes B.V. (Dobbi) en op plek 64 Quasset B.V.
Lees eens de verhalen over persoonlijke audio voor iedereen, schone was thuisbezorgd en minder ongevallen door 3D modellen.
De tweede mededeling is dat we als BV Hilversum met verschillende ondernemers- en winkeliersverenigingen in gesprek zijn.
Onderwerp van gesprek is hoe we een zo optimaal mogelijke samenwerking tussen ondernemersverenigingen onderling en met de gemeente kunnen realiseren.
Over de voortgang worden de leden geïnformeerd.

Ook Wimar Jaeger, wethouder gemeente Hilversum, deelt een aantal belangrijke zaken met de aanwezige ondernemers.
Onder regie van de gemeente wordt gewerkt aan een Agenda Economie & Media. In deze agenda wordt de koers voor de komende jaren geschetst en zullen concrete projecten & activiteiten voor 2020 beschreven worden. BV Hilversum levert ook haar input, zodat we in gezamenlijkheid komen tot een goede afgewogen agenda met dé onderwerpen voor 2020.
Hilversum versterkt haar economische positie verder door actief aangesloten te zijn bij de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de Economic Board Utrecht (EBU)
Hilversum kent een strategische ligging tussen Amsterdam en Utrecht en fungeert graag als verbindingspartner.
Zo is Hilversum zowel actief in de ontwikkeling van een regionale ontwikkelingsmaatschappij Utrecht alsook in de InvestMRA.
De regionale ontwikkelingsmaatschappij moet helpen met de ontwikkeling van financiering van het mkb en de verwachting is dat de ROM regio Utrecht op 1 januari 2020 van start gaat.
Op de zeepkist dit keer Toma van den Bosch, eigenaar van de kleurrijke onderneming TOMA Bloemenservice.
TOMA is een bijzondere bloemisterij. Zij levert boeketten met lokaal, biologisch en duurzaam geteelde bloemen. Ook bijzonder geschikt voor bedrijven.
Tijdens de zeepkist vertelt Toma onder andere de biologische bloemenakker op de rand van Hilversum en Loosdrecht.
Een mooi stuk akkerland, genaamd de Buitenhof , is in gebruik genomen waar Toma haar eigen bloemen gaat telen.
Bij deze teelt worden geen conventionele bestrijdingsmiddelen of kunstmest gebruikt. De zaden worden biologisch ingekocht, de bloemen groeien in de volle grond en er worden zelfs kippen ingezet om ‘afval’ van de teelt, onkruid, slakken(eitjes) en plaaginsecten om te zetten in mest. Lokale bedrijven kunnen dit initiatief steunen door een bloemenabonnement te nemen en daarmee te delen in de oogst. Met dit oogstaandeel lever je een bijdrage aan de biodiversiteit van ons ecosysteem, help je mee aan het verduurzamen van de bloementeelt en steun je lokale ondernemers.
In ruil daarvoor ben je met het oogstaandeel verzekerd van een heel seizoen milieuvriendelijke boeketten. De veldbloemen worden ’s ochtends op de bloemenakker geplukt en door TOMA Bloemenservice diezelfde dag bijzonder geschikt en bezorgd. Je kunt je nog aanmelden via Post@tomavandenbosch.nl

Als hoofdspreker van de avond neemt Hans den Hollander, bestuursvoorzitter van Tergooi ons mee in zijn gezonde en duurzame wereld van het ziekenhuis.
In de visie van Tergooi wordt de meest waardevolle zorg dicht bij de patiënt gegeven. Zij zetten dan ook vol in op het concept ‘Zorg op de juiste plek’: als het moet wordt de zorg verleend in het (nieuwe) ziekenhuis, als het kan daarbuiten, dichterbij de patiënt, in een regionaal medisch centrum of zelfs bij de patiënt thuis.
Door meer gebruik te maken van digitale consulten, nauwere samenwerking met huisartsen en andere zorgverleners en te werken met grotendeels gestandaardiseerde verpleegafdelingen en poliklinieken, kan Tergooi toe met een compacter gebouw. Het nieuwe ziekenhuis wordt dan ook 30% kleiner dan de huidige twee locaties bij elkaar.
Naast het realiseren van een energiezuinig nieuw ziekenhuis (Breeam nieuwbouw ontwerpcertificaat very good) met dynamische bepaling warmte & koudevraag, all-air, hoge isolatie, aparte elektrische HT warmtepompen voor tapwater, (W)ko voor klimaat, PV panelen op de daken en een super bronlader zijn ze met meerdere zaken aan de slag om hun duurzame voetprint verder te verbeteren.
Met maar liefst 32 partijen heeft Tergooi de Green Deal Duurzame Zorg 2.0 getekend. Een aantal belangrijke thema’s: 49% CO2 reductie realiseren voor 2030, een circulaire bedrijfsvoering en medicijnen uit afvalwater halen. Wil je meer te weten komen over de duurzame initiatieven van Tergooi? Lees dan hier het milieujaarverslag 2018.