Oproep leden BVHilversum
Corona-crisis
maart 2020

Beste ondernemers,

Het zijn onzekere en surrealistische tijden. De aandacht voor de familie en naasten heeft daarbij alle prioriteit. Verder zijn veel ondernemers aan het wachten op steunmaatregelen. Tegelijkertijd nemen de zorgen van de ondernemers over de toekomst van hun onderneming ook toe. De steunmaatregelen zullen immers niet alle schade kunnen opvangen.  Hoe lang gaat dit duren? Van welke regelingen kan ik straks gebruik maken? Red ik het op middellange/ lange termijn? Moet ik mijn bedrijf -nu al- aanpassen? Er zijn veel onzekerheden en angsten. Daarentegen tonen vele ondernemers zich creatief en flexibel en zijn er ook al diverse mooie initiatieven te zien. 

De nationale en lokale overheden zijn druk doende om de korte termijn schade te beperken. Dat vraagt echter wel tijd, nu de huidige situatie voor iedereen nieuw is. Verder zijn de gevolgen erg divers. Sommige ondernemingen/branches worden keihard getroffen en andere minder of zelfs niet. Voor sommige bedrijven zal er na verloop van tijd weer “business as usual” kunnen zijn en voor andere zullen de littekens van het virus diepe sporen achterlaten.

Om als BVHilversum samen met andere bedrijvenverenigingen, overheden en diverse instanties te kunnen overleggen en mee te helpen om a) de schade te beperken en b) mee te denken over de toekomst hebben we informatie nodig. Informatie van u als ondernemer.

Hierbij wil ik u dan ook oproepen om ons via info@BVHilversum.nl  te laten weten wat uw verhaal/behoefte/visie is. Hoe hard treft de coronacrisis uw onderneming? Waar heeft u behoefte aan? Financiële steun, advies? Volstaat de huidige informatieverstrekking? Wie zou u kunnen helpen? Bent u zelf in de gelegenheid om anderen te helpen? Heeft u zelf oplossingen/ideeën voor ogen. Tips en tricks voor anderen? 

Door gezamenlijk een beeld te krijgen, zullen we beter in staat zijn om elkaar te helpen. Helaas zal niet iedere onderneming de klap te boven kunnen komen, maar door ervaringen te delen kunnen we wel van elkaar leren. 

Graag vragen wij jullie dan ook om gehoor te geven aan deze oproep. 

Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur

Matthieu Feijen
Voorzitter